Exam PTD 2016 – Format Soalan Seksyen A dan B

Exam online PTD kali ini akan diadakan pada 19 Jan 2016. Sememangnya, calon-calon akan berlumba untuk mencari nota ptd, rujukan ptd dan contoh soalan PTD.

contoh soalan exam PTD

 

Contoh Soalan Seksyen A

Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan pengurusan sumber manusia/infrastruktur, pentadbiran dan pembangunan wilayah/ tanah/ daerah/ tempatan, pengurusan sumber ekonomi/kewangan, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, pengurusan teknologi
maklumat dan komunikasi, keselamatan dan pertahanan negara serta lain-lain perkembangan.

Berikut merupakan contoh soalan Seksyen A

Contoh-Soalan-PTD-Seksyen-A-1

Contoh Soalan PTD Seksyen A

Contoh-Soalan-PTD-Seksyen-A-2

Contoh Soalan PTD Seksyen A

 

Contoh Soalan Seksyen B

Daya Menyelesaikan Masalah

Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan analisis data serta konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam seksyen B ini kepada 4 bahagian
utama iaitu;

 Penyelesaian Masalah
 Menginterpretasi Data
 Soalan Matematik
 Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Berikut contoh soalan Seksyen B

Contoh-Soalan-PTD-Seksyen-B

Contoh Soalan PTD Seksyen B

Contoh-Soalan-PTD-Seksyen-B

Contoh Soalan PTD Seksyen B

Contoh Soalan PTD Seksyen B

Menginterpretasi Data

Interpretasi data atau menafsirkan data yang diberikan merupakan aktiviti di mana anda diberikan data seperti jadual, graf, plot dan pernyataan yang kemudiannya disusuli dengan soalan yang menghendaki anda menganalisis data yang diberikan untuk mendapat jawapannya. Apa yang membezakannya dengan pecahan ‘penyelesaian masalah’ ialah dalam pecahan tersebut anda menggunakan logik dan kecekapan menyerap informasi manakala dalam bahagian ini ianya adalah fakta semata-mata yang mana tiada unsur logik yang perlu dinilai.

Berikut merupakan contoh soalan:

Contoh-Soalan-PTD-Seksyen-B

Contoh Soalan PTD Seksyen B

Contoh-Soalan-PTD-Seksyen-B

Contoh Soalan PTD Seksyen B

 

Diharapkan calon-calon semua dapat membiasakan diri dengan soalan-soalan ini kerana masa yang diberikan untuk menjawab soalan-soalan adalah 45 minit bagi setiap seksyen.

 

**PENAFIAN**

Segala rujukan dan contoh soalan didalam Pakej Rujukan Peperiksaan Online PTD dan juga di blog ini TIADA KAITAN dengan Pihak SPA. E-Book ini adalah hasil pengamatan dan pengalaman pihak Tim InfoKerjaya dan Tim TipsKerjakerajaan.

Penafian 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dipanggil Exam Separa Perubatan ?

Dapatkan Rujukan Exam Separa Perubatan

Thank you for subscribing.

Something went wrong.